Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΕΓΓΡΑΦΟ TOY STATE DEPARTMENT[1961]ΠΩΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

  

 BINTEO ΕΓΓΡΑΦΟ TOY STATE DEPARTMENT[1961]ΠΩΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

  
 


AYTO EINAI ENA ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ TOY STATE DEPARTMENT TOY 1961..ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ   ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΤΟΤΕ 

 ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ

 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΕΞΟΥΣΙΑ[ΠΙΘΑΝΟΤΑ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΟΗΕ]..ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΡΑΤΗ ΧΑΝΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ 

ΟΗΕ[ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΝΑΤΟ] ΚΑΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ

 ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΣΗΜΕΙΟΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ


Freedom From War

The United States Program
for General and Complete
Disarmament in a Peaceful
World


U.S. DEPARTMENT OF STATE
DEPARTMENT OF STATE PUBLICATION 7277
Disarmament Series 5
Released September 1961
Office of Public Services
BUREAU OF PUBLIC AFFAIRS
For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government
Printing Office, Washington 25, D.C. - Price 15 cents
INTRODUCTION

The revolutionary development of modern weapons within a world divided by serious ideological differences has produced a crisis in human history. In order to overcome the danger of nuclear war now confronting mankind, the United States has introduced at the Sixteenth General Assembly of the United Nations a Program for General and Complete Disarmament in a Peaceful World.

This new program provides for the progressive reduction of the war-making capabilities of nations and the simultaneous strengthening of international institutions to settle disputes and maintain the peace. It sets forth a series of comprehensive measures which can and should be taken in order to bring about a world in which there will be freedom from war and security for all states. It is based on three principles deemed essential to the achievement of practical progress in the disarmament field:
First, there must be immediate disarmament action:
A strenuous and uninterrupted effort must be made toward the goal of general and complete disarmament; at the same time, it is important that specific measures be put into effect as soon as possible.
Second, all disarmament obligations must be subject to effective international controls:
The control organization must have the manpower, facilities, and effectiveness to assure that limitations or reductions take place as agreed. It must also be able to certify to all states that retained forces and armaments do not exceed those permitted at any stage of the disarmament process.
Third, adequate peace-keeping machinery must be established:
There is an inseparable relationship between the scaling down of national armaments on the one hand and the building up of international peace-keeping machinery and institutions on the other. Nations are unlikely to shed their means of self-protection in the absence of alternative ways to safeguard their legitimate interests. This can only be achieved through the progressive strengthening of international institutions under the United Nations and by creating a United Nations Peace Force to enforce the peace as the disarmament process proceeds.
--------
There follows a summary of the principal provisions of the United States Program for General and Complete Disarmament in a Peaceful World. The full text of the program is contained in an appendix to this pamphlet.

FREEDOM FROM WAR

THE UNITED STATES PROGRAM
FOR GENERAL AND COMPLETE DISARMAMENT
IN A PEACEFUL WORLD

SUMMARY

DISARMAMENT GOAL AND OBJECTIVES

The over-all goal of the United States is a free, secure, and peaceful world of independent states adhering to common standards of justice and international conduct and subjecting the use of force to the rule of law; a world which has achieved general and complete disarmament under effective international control; and a world in which adjustment to change takes place in accordance with the principles of the United Nations.
In order to make possible the achievement of that goal, the program sets forth the following specific objectives toward which nations should direct their efforts:
 • The disbanding of all national armed forces and the prohibition of their reestablishment in any form whatsoever other than those required to preserve internal order and for contributions to a United Nations Peace Force;
 • The elimination from national arsenals of all armaments, including all weapons of mass destruction and the means for their delivery, other than those required for a United Nations Peace Force and for maintaining internal order;
 • The institution of effective means for the enforcement of international agreements, for the settlement of disputes, and for the maintenance of peace in accordance with the principles of the United Nations;
 • The establishment and effective operation of an International Disarmament Organization within the framework of the United Nations to insure compliance at all times with all disarmament obligations.

TASK OF NEGOTIATING STATES

The negotiating states are called upon to develop the program into a detailed plan for general and complete disarmament and to continue their efforts without interruption until the whole program has been achieved. To this end, they are to seek the widest possible area of agreement at the earliest possible date. At the same time, and without prejudice to progress on the disarmament program, they are to seek agreement on those immediate measures that would contribute to the common security of nations and that could facilitate and form part of the total program.

GOVERNING PRINCIPLES

The program sets forth a series of general principles to guide the negotiating states in their work. These make clear that:
 • As states relinquish their arms, the United Nations must be progressively strengthened in order to improve its capacity to assure international security and the peaceful settlement of disputes;
 • Disarmament must proceed as rapidly as possible, until it is completed, in stages containing balanced, phased, and safeguarded measures;
 • Each measure and stage should be carried out in an agreed period of time, with transition from one stage to the next to take place as soon as all measures in the preceding stage have been carried out and verified and as soon as necessary arrangements for verification of the next stage have been made;
 • Inspection and verification must establish both that nations carry out scheduled limitations or reductions and that they do not retain armed forces and armaments in excess of those permitted at any stage of the disarmament process; and
 • Disarmament must take place in a manner that will not affect adversely the security of any state.

DISARMAMENT STAGES

The program provides for progressive disarmament steps to take place in three stages and for the simultaneous strengthening of international institutions.
FIRST STAGE
The first stage contains measures which would significantly reduce the capabilities of nations to wage aggressive war. Implementation of this stage would mean that:
 • The nuclear threat would be reduced:
     All states would have adhered to a treaty effectively prohibiting the testing of nuclear weapons.
     The production of fissionable materials for use in weapons would be stopped and quantities of such materials from past production would be converted to non-weapons uses.
     States owning nuclear weapons would not relinquish control of such weapons to any nation not owning them and would not transmit to any such nation information or material necessary for their manufacture.
      States not owning nuclear weapons would not manufacture them or attempt to obtain control of such weapons belonging to other states.
     A Commission of Experts would be established to report on the feasibility and means for the verified reduction and eventual elimination of nuclear weapons stockpiles.
 • Strategic delivery vehicles would be reduced:
     Strategic nuclear weapons delivery vehicles of specified categories and weapons designed to counter such vehicles would be reduced to agreed levels by equitable and balanced steps; their production would be discontinued or limited; their testing would be limited or halted.
 • Arms and armed forces would be reduced:
     The armed forces of the United States and the Soviet Union would be limited to 2.1 million men each (with appropriate levels not exceeding that amount for other militarily significant states); levels of armaments would be correspondingly reduced and their production would be limited.
     An Experts Commission would be established to examine and report on the feasibility and means of accomplishing verifiable reduction and eventual elimination of all chemical, biological and radiological weapons.
 • Peaceful use of outer space would be promoted:
     The placing in orbit or stationing in outer space of weapons capable of producing mass destruction would be prohibited.
     States would give advance notification of space vehicle and missile launchings.
 • U.N. peace-keeping powers would be strengthened:
     Measures would be taken to develop and strengthen United Nations arrangements for arbitration, for the development of international law, and for the establishment in Stage II of a permanent U.N. Peace Force.
 • An International Disarmament Organization would be established for effective verification of the disarmament program:
     Its functions would be expanded progressively as disarmament proceeds.
     It would certify to all states that agreed reductions have taken place and that retained forces and armaments do not exceed permitted levels.
     It would determine the transition from one stage to the next.
 • States would be committed to other measures to reduce international tension and to protect against the chance of war by accident, miscalculation, or surprise attack:
     States would be committed to refrain from the threat or use of any type of armed force contrary to the principles of the U.N. Charter and to refrain from indirect aggression and subversion against any country.
     A U.N. peace observation group would be available to investigate any situation which might constitute a threat to or breach of the peace.
     States would be committed to give advance notice of major military movements which might cause alarm; observation posts would be established to report on concentrations and movements of military forces.
SECOND STAGE
The second stage contains a series of measures which would bring within sight a world in which there would be freedom from war. Implementation of all measures in the second stage would mean:
 • Further substantial reductions in the armed forces, armaments, and military establishments of states, including strategic nuclear weapons delivery vehicles and countering weapons;
 • Further development of methods for the peaceful settlement of disputes under the United Nations;
 • Establishment of a permanent international peace force within the United Nations;
 • Depending on the findings of an Experts Commission, a halt in the production of chemical, bacteriological and radiological weapons and a reduction of existing stocks or their conversion to peaceful uses;
 • On the basis of the findings of an Experts Commission, a reduction of stocks of nuclear weapons;
 • The dismantling or the conversion to peaceful uses of certain military bases and facilities wherever located; and
 • The strengthening and enlargement of the International Disarmament Organization to enable it to verify the steps taken in Stage II and to determine the transition to Stage III.
THIRD STAGE
During the third stage of the program, the states of the world, building on the experience and confidence gained in successfully implementing the measures of the first two stages, would take final steps toward the goal of a world in which:
 • States would retain only those forces, non-nuclear armaments, and establishments required for the purpose of maintaining internal order; they would also support and provide agreed manpower for a U.N. Peace Force.
 • The U.N. Peace Force, equipped with agreed types and quantities of armaments, would be fully functioning.
 • The manufacture of armaments would be prohibited except for those of agreed types and quantities to be used by the U.N. Peace Force and those required to maintain internal order. All other armaments would be destroyed or converted to peaceful purposes.
 • The peace-keeping capabilities of the United Nations would be sufficiently strong and the obligations of all states under such arrangements sufficiently far-reaching as to assure peace and the just settlement of differences in a disarmed world.
Appendix

DECLARATION ON DISARMAMENT

THE UNITED STATES PROGRAM
FOR GENERAL AND COMPLETE DISARMAMENT
IN A PEACEFUL WORLD
The Nations of the world,
Conscious of the crisis in human history produced by the revolutionary development of modern weapons within a world divided by serious ideological differences;
Determined to save present and succeeding generations from the scourge of war and the dangers and burdens of the arms race and to create conditions in which all peoples can strive freely and peacefully to fulfill their basic aspirations;
Declare their goal to be: A free, secure, and peaceful world of independent states adhering to common standards of justice and international conduct and subjecting the use of force to the rule of law; a world where adjustment to change takes place in accordance with the principles of the United Nations; a world where there shall be a permanent state of general and complete disarmament under effective international control and where the resources of nations shall be devoted to man's material, cultural, and spiritual advance;
Set forth as the objectives of a program of general and complete disarmament in a peaceful world:
(a) The disbanding of all national armed forces and the prohibition of their reestablishment in any form whatsoever other than those required to preserve internal order and for contributions to a United Nations Peace Force;
(b) The elimination from national arsenals of all armaments, including all weapons of mass destruction and the means for their delivery, other than those required for a United Nations Peace Force and for maintaining internal order;
(c) The establishment and effective operation of an International Disarmament Organization within the framework of the United Nations to ensure compliance at all times with all disarmament obligations;
(d) The institution of effective means for the enforcement of international agreements, for the settlement of disputes, and for the maintenance of peace in accordance with the principles of the United Nations.
Call on the negotiating states:
(a) To develop the outline program set forth below into an agreed plan for general and complete disarmament and to continue their efforts without interruption until the whole program has been achieved;
(b) To this end to seek to attain the widest possible area of agreement at the earliest possible date;
(c) Also to seek --- without prejudice to progress on the disarmament program --- agreement on those immediate measures that would contribute to the common security of nations and that could facilitate and form a part of that program.
Affirm that disarmament negotiations should be guided by the following principles:
(a) Disarmament shall take place as rapidly as possible until it is completed in stages containing balanced, phased and safeguarded measures, with each measure and stage to be carried out in an agreed period of time.
(b) Compliance with all disarmament obligations shall be effectively verified from their entry into force. Verification arrangements shall be instituted progressively and in such a manner as to verify not only that agreed limitations or reductions take place but also that retained armed forces and armaments do not exceed agreed levels at any stage.
(c) Disarmament shall take place in a manner that will not affect adversely the security of any state, whether or not a party to an international agreement or treaty.
(d) As states relinquish their arms, the United Nations shall be progressively strengthened in order to improve its capacity to assure international security and the peaceful settlement of differences as well as to facilitate the development of international cooperation in common tasks for the benefit of mankind.
(e) Transition from one stage of disarmament to the next shall take place as soon as all the measures in the preceding stage have been carried out and effective verification is continuing and as soon as the arrangements that have been agreed to be necessary for the next stage have been instituted.
Agree upon the following outline program for achieving general and complete disarmament:

STAGE I

A. To Establish an International Disarmament Organization:
(a) An International Disarmament Organization (IDO) shall be established within the framework of the United Nations upon entry into force of the agreement. Its functions shall be expanded progressively as required for the effective verification of the disarmament program.
(b) The IDO shall have: (1) a General Conference of all the parties; (2) a Commission consisting of representatives of all the major powers as permanent members and certain other states on a rotating basis; and (3) an Administrator who will administer the Organization subject to the direction of the Commission and who will have the authority, staff, and finances adequate to assure effective impartial implementation of the functions of the Organization.
(c) The IDO shall: (1) ensure compliance with the obligations undertaken by verifying the execution of measures agreed upon; (2) assist the states in developing the details of agreed further verification and disarmament measures; (3) provide for the establishment of such bodies as may be necessary for working out the details of further measures provided for in the program and for such other expert study groups as may be required to give continuous study to the problems of disarmament; (4) receive reports on the progress of disarmament and verification arrangements and determine the transition from one stage to the next.

B. To Reduce Armed Forces and Armaments:
(a) Force levels shall be limited to 2.1 million each for the U.S. and U.S.S.R. and to appropriate levels not exceeding 2.1 million each for all other militarily significant states. Reductions to the agreed levels will proceed by equitable, proportionate, and verified steps.
(b) Levels of armaments of prescribed types shall be reduced by equitable and balanced steps. The reductions shall be accomplished by transfers of armaments to depots supervised by the IDO. When, at specified periods during the Stage I reduction process, the states party to the agreement have agreed that the armaments and armed forces are at prescribed levels, the armaments in depots shall be destroyed or converted to peaceful uses.
(c) The production of agreed types of armaments shall be limited.
(d) A Chemical, Biological, Radiological (CBR) Experts Commission shall be established within the IDO for the purpose of examining and reporting on the feasibility and means for accomplishing the verifiable reduction and eventual elimination of CBR weapons stockpiles and the halting of their production.

C. To Contain and Reduce the Nuclear Threat:
(a) States that have not acceded to a treaty effectively prohibiting the testing of nuclear weapons shall do so.
(b) The production of fissionable materials for use in weapons shall be stopped.
(c) Upon the cessation of production of fissionable materials for use in weapons, agreed initial quantities of fissionable materials from past production shall be transferred to non-weapons purposes.
(d) Any fissionable materials transferred between countries for peaceful uses of nuclear energy shall be subject to appropriate safeguards to be developed in agreement with the IAEA.
(e) States owning nuclear weapons shall not relinquish control of such weapons to any nation not owning them and shall not transmit to any such nation information or material necessary for their manufacture. States not owning nuclear weapons shall not manufacture such weapons, attempt to obtain control of such weapons belonging to other states, or seek or receive information or materials necessary for their manufacture.
(f) A Nuclear Experts Commission consisting of representatives of the nuclear states shall be established within the IDO for the purpose of examining and reporting on the feasibility and means for accomplishing the verified reduction and eventual elimination of nuclear weapons stockpiles.

D. To Reduce Strategic Nuclear Weapons Delivery Vehicles:
(a) Strategic nuclear weapons delivery vehicles in specified categories and agreed types of weapons designed to counter such vehicles shall be reduced to agreed levels by equitable and balanced steps. The reduction shall be accomplished in each step by transfers to depots supervised by the IDO of vehicles that are in excess of levels agreed upon for each step. At specified periods during the Stage I reduction process, the vehicles that have been placed under supervision of the IDO shall be destroyed or converted to peaceful uses.
(b) Production of agreed categories of strategic nuclear weapons delivery vehicles and agreed types of weapons designed to counter such vehicles shall be discontinued or limited.
(c) Testing of agreed categories of strategic nuclear weapons delivery vehicles and agreed types of weapons designed to counter such vehicles shall be limited or halted.

E. To Promote the Peaceful Use of Outer Space:
(a) The placing into orbit or stationing in outer space of weapons capable c,f producing mass destruction shall be prohibited.
(b) States shall give advance notification to participating states and to the IDO of launchings of space vehicles and missiles, together with the track of the vehicle.

F. To Reduce the Risks of War by Accident, Miscalculation, and Surprise Attack:
(a) States shall give advance notification to the participating states and to the IDO of major military movements and maneuvers, on a scale as may be agreed, which might give rise to misinterpretation or cause alarm and induce countermeasures. The notification shall include the geographic areas to be used and the nature, scale and time span of the event.
(b) There shall be established observation posts at such locations as major ports, railway centers, motor highways, and air bases to report on concentrations and movements of military forces.
(c) There shall also be established such additional inspection arrangements to reduce the danger of surprise attack as may be agreed.
(d) An international commission shall be established immediately within the IDO to examine and make recommendations on the possibility of further measures to reduce the risks of nuclear war by accident, miscalculation, or failure of communication.

G. To Keep the Peace:
(a) States shall reaffirm their obligations under the U.N. Charter to refrain from the threat or use of any type of armed force--including nuclear, conventional, or CBR--contrary to the principles of the U.N. Charter.
(b) States shall agree to refrain from indirect aggression and subversion against any country.
(c) States shall use all appropriate processes for the peaceful settlement of disputes and shall seek within the United Nations further arrangements for the peaceful settlement of international disputes and for the codification and progressive development of international law.
(d) States shall develop arrangements in Stage I for the establishment in Stage II of a U.N. Peace Force.
(e) A U.N. peace observation group shall be staffed with a standing cadre of observers who could be dispatched to investigate any situation which might constitute a threat to or breach of the peace.

STAGE II

A. International Disarmament Organization:
The powers and responsibilities of the IDO shall be progressively enlarged in order to give it the capabilities to verify the measures undertaken in Stage II.

B. To Further Reduce Armed Forces and Armaments:
(a) Levels of forces for the U.S., U.S.S.R., and other militarily significant states shall be further reduced by substantial amounts to agreed levels in equitable and balanced steps.
(b) Levels of armaments of prescribed types shall be further reduced by equitable and balanced steps. The reduction shall be accomplished by transfers of armaments to depots supervised by the IDO. When, at specified periods during the Stage II reduction process, the parties have agreed that the armaments and armed forces are at prescribed levels, the armaments in depots shall be destroyed or converted to peaceful uses.
(c) There shall be further agreed restrictions on the production of armaments.
(d) Agreed military bases and facilities wherever they are located shall be dismantled or converted to peaceful uses.
(e) Depending upon the findings of the Experts Commission on CBR weapons, the production of CBR weapons shall be halted, existing stocks progressively reduced, and the resulting excess quantities destroyed or converted to peaceful uses.

C. To Further Reduce the Nuclear Threat:
Stocks of nuclear weapons shall be progressively reduced to the minimum levels which can be agreed upon as a result of the findings of the Nuclear Experts Commission; the resulting excess of fissionable material shall be transferred to peaceful purposes.

D. To Further Reduce Strategic Nuclear Weapons Delivery Vehicles:
Further reductions in the stocks of strategic nuclear weapons delivery vehicles and agreed types of weapons designed to counter such vehicles shall be carried out in accordance with the procedure outlined in Stage I.

E. To Keep the Peace:
During Stage II, states shall develop further the peace-keeping processes of the United Nations, to the end that the United Nations can effectively in Stage III deter or suppress any threat or use of force in violation of the purposes and principles of the United Nations:
(a) States shall agree upon strengthening the structure, authority, and operation of the United Nations so as to assure that the United Nations will be able effectively to protect states against threats to or breaches of the peace.
(b) The U.N. Peace Force shall be established and progressively strengthened.
(c) States shall also agree upon further improvements and developments in rules of international conduct and in processes for peaceful settlement of disputes and differences.

STAGE III

By the time Stage II has been completed, the confidence produced through a verified disarmament program, the acceptance of rules of peaceful international behavior, and the development of strengthened international peace-keeping processes within the framework of the U.N. should have reached a point where the states of the world can move forward to Stage III. In Stage III progressive controlled disarmament and continuously developing principles and procedures of international law would proceed to a point where no state would have the military power to challenge the progressively strengthened U.N. Peace Force and all international disputes would be settled according to the agreed principles of international conduct.

The progressive steps to be taken during the final phase of the disarmament program would be directed toward the attainment of a world in which:
(a) States would retain only those forces, non-nuclear armaments, and establishments required for the purpose of maintaining internal order; they would also support and provide agreed manpower for a U.N Peace Force.
(b) The U.N. Peace Force, equipped with agreed types and quantities of armaments, would be fully functioning.
(c) The manufacture of armaments would be prohibited except for those of agreed types and quantities to be used by the U.N. Peace Force and those required to maintain internal order. All other armaments would be destroyed or converted to peaceful purposes.
(d) The peace-keeping capabilities of the United Nations would be sufficiently strong and the obligations of all states under such arrangements sufficiently far-reaching as to assure peace and the just settlement of differences in a disarmed world.
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1961 O 609147[end of document]
  ΠΗΓΗ http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/arms/freedom_war.html


ΝΑΤΟ, ΟΗΕ και τρόικα αφοπλίζουν οικονομικά το στρατό

Σημαντικά έχει υποχωρήσει και η εκπαίδευση, καθώς έχει μειωθεί η διαθεσιμότητα των μέσων αλλά και τα χρήματαΤο τελευταίο οχυρό των ένστολων, αυτό που μέχρι και πρόσφατα έφραζε την είσοδο του «άι σιχτίρ» στην καθημερινή πρακτική τους, σύμφωνα με μεγάλη μερίδα αξιωματικών, καταρρέει καθημερινά. Η απαξίωση του έργου τους πρακτικά γκρεμίζει το μοναδικό εναπομείναντα λόγο παραμονής τους στο στράτευμα.
Η κατάσταση που επικρατεί σε πολλές μονάδες χαρακτηρίζεται από τους αξιωματικούς απελπιστική σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα...
να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η έλλειψη υλικών, ανταλλακτικών, ακόμα και καυσίμων ή λαδιών για τα αυτοκίνητα, έχει χτυπήσει κόκκινο, κυρίως σε μονάδες που καλούνται καθημερινά να είναι ενεργές, δηλαδή να έχουν κινήσεις και να χρησιμοποιούν μέσα τα οποία θέλουν καύσιμα, ανταλλακτικά και συντήρηση.
«Κουπί σε δεμένη βάρκα»
Δεκάδες τα περιστατικά στα οποία κάνουν αναφορά για να τεκμηριώσουν τα λεγόμενά τους οι αξιωματικοί, αλλά, όπως μας είπαν οι ίδιοι, δεν έχει καμία σημασία να περιπτωσιολογούμε, καθώς όλες μαζί δείχνουν την πραγματικότητα που δεν είναι άλλη από το ότι «δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα διοίκησης». «Πώς να διοικήσεις, πώς να διατάξεις και πώς να τιμωρήσεις όταν η μόνιμη επωδός είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχουμε ανταλλακτικά ή καύσιμα ή.... Είναι σαν να τραβάμε κουπί σε δεμένη βάρκα».
Δεκάδες τα περιστατικά που διοικητές και υποδιοικητές κάνουν ότι δεν βλέπουν, όπως και δεκάδες τα περιστατικά που εφευρίσκουν τρόπους να εξοικονομήσουν μερικά χρήματα από τα ΚΨΜ για να βάψουν τους τοίχους ή να επισκευάσουν προβλήματα.
Αδεια ράφια
Εντονο το πρόβλημα και στις αποθήκες ανταλλακτικών, καθώς τα ράφια έχουν αδειάσει και κάθε ανταλλακτικό παραγγέλλεται όταν υπάρξει βλάβη. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι το όχημα, πλοίο, αεροσκάφος και άλλα πολλά, παραμένει εκτός χρήσης μέχρι να παραληφθεί. Αδεια όμως και τα ράφια των μονάδων από καθημερινά υλικά, όπως χαρτί τουαλέτας, χαρτί για τους εκτυπωτές και άλλα αναλώσιμα. Ελλείψεις υπάρχουν ακόμα και στα διακριτικά σήματα των μονάδων, με αποτέλεσμα για 350 ευρώ να μη φορούν κάποιοι τα διακριτικά τους.
Αρκετοί ήταν οι αξιωματικοί που, ενώ επιβεβαίωσαν όλα τα παραπάνω, εξέφρασαν την άποψη ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιείται η κατάσταση ώστε να μη μεταφέρονται πληροφορίες από ανοιχτές πηγές. Στον αντίλογο άλλοι, που θεωρούν ότι τα πάντα είναι γνωστά, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό και το κουκούλωμα δεν οδηγεί πουθενά αλλού πέρα από την απαξίωση του έργου και του κύρους του.
Οπως έλεγαν χαρακτηριστικά, σε όλες τις μονάδες υπηρετούν στρατιώτες, παιδιά σπουδαγμένα, έξυπνα, που μπορούν να καταλάβουν και βλέπουν την κατάσταση όπως πραγματικά είναι και όχι όπως εμείς θέλουμε να τους την παρουσιάζουμε. Τα παιδιά αυτά μιλάνε στις οικογένειές τους, στους φίλους τους για όσα βιώνουν. Είναι σαν αυτό που λέμε «ο κόσμος το 'χει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι».
Αξιο προς καταγραφή είναι και το γεγονός ότι οι «καταγγελίες» για αδυναμία εκτέλεσης του έργου τους δεν γίνονται από συγκεκριμένες ομάδες αξιωματικών ή υπαξιωματικών, ούτε αφορούν ένα σώμα, για παράδειγμα τα τεθωρακισμένα, ούτε ένα όπλο. Γίνονται σχεδόν από όλους τους αξιωματικούς που ρωτήσαμε και αφορούν και το Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό. Οπως μας έλεγαν οι ίδιοι, «βεβαίως υπάρχει διαφορά, καθώς άλλο είναι σήμερα να μην υπάρχουν ρόδες ανταλλακτικές για τα πυροσβεστικά αεροπλάνα από το να μην υπάρχουν ρόδες ανταλλακτικές για τα άρματα. Οχι ότι είναι λιγότερο σοβαρό αλλά ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε πόλεμο, ενώ έχουμε φωτιές».
Ελλιπής εκπαίδευση
Ακόμα ένα στοιχείο στο οποίο αναφέρονται οι αξιωματικοί είναι το θέμα της εκπαίδευσης η οποία έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς έχει μειωθεί η διαθεσιμότητα των μέσων αλλά και τα χρήματα. Η διαθεσιμότητα των μέσων για εκπαίδευση έχει περιοριστεί αρκετά, καθώς οι επιχειρησιακές ανάγκες παραμένουν μεγάλες, ιδιαίτερα στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία για να αντιμετωπιστούν οι σχεδόν καθημερινές τουρκικές προκλήσεις. Κατόπιν αυτού πρέπει τα διαθέσιμα αεροσκάφη πρώτα να καλύψουν τις ανάγκες αναχαίτισης και στη συνέχεια να βάλουν ώρες για εκπαίδευση. Το ίδιο ισχύει και για το Πολεμικό Ναυτικό που έχει μεταφέρει τα πεδία ασκήσεων κάτω από την Υδρα για να μη χρειάζονται μεγάλες μετακινήσεις των πλοίων. Οσο για τα νέα άρματα ούτε λόγος για ασκήσεις, καθώς ακόμα δεν έχουν πυρομαχικά.
Εστιάζοντας σε αυτόν τον τομέα, έλεγαν ότι το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρότατο, καθώς οι επιπτώσεις του δεν φαίνονται σήμερα αλλά θα φανούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Οπως μας είπαν χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή ξεζουμίζουμε τους παλιούς και έμπειρους όπου και όταν χρειάζεται. Οταν αυτοί θα φύγουν σε ένα ή δυο χρόνια με ποια εκπαίδευση και ποια εμπειρία θα αντιμετωπίσουν οι σημερινοί νέοι την κατάσταση. *
 
www.enet.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου